Rafael Alberti
(1902-1999)
Larry Semon forklarer
Stan Laurel og Oliver Hardy
telegrammet som Harry Langdon
sendte til Ben Turpin
Larry Semon explica
a Stan Laurel
y Oliver Hardy
el telegrama que
Harry Langdon
dirigó a Ben Tupin

Yo era un tonto y lo
que he visto me ha
hecho dos tontos

1929

Engler i gatene,
Inger Elisabeth Hansen
1980

Lille engel snørrete himmel.
Tenker vinger fluer forferdet
og på pine ømme ører lerker enger.

Himmel snørrete lille engel.
Visste aldri noen begavelse barn
og om ren oppstandelse struper små fugler

Lille himmel snørrete engel.
Spør for meg etter utrøstelig spytt jord
og etter en trist og ensom sneip.

Også jeg er død.

Larry Semon

   
index