Spøker i en kjeller

2022-09-30
2022-09-30
 
Dypt nede i kjelleren
sitter du høyt

på din trone
Kommanderer

over alle
oppe som nede

som en misfortstått
vits

latterlig
uvis
 
nale nale
[?] nale (2022)