Om å spytte seg selv i ansiktet
og tro at det regner

 
  Den du tror er den du tror den du tror er, er ikke den du tror den du tror er.
Den du tror er den du tror, er ikke den du tror den du tror er.
Denne hvilken som du tror er en hvilken som helst,
er ikke en hvilken som helst hvilken som helst, som du tror er en hvilken som helst,
men en annen som er en annen enn en annen som du tror er en annen hvilken som helst.
Denne annen er en annen enn en annen, som er en annen enn den annen som du tror er en annen.

Om du forstår å forstå at det å forstå ikke er nok for å forstå
at det er nødvendig å forstå for å forstå at det å forstå
ikke nødvendigvis er å forstå at det er viktig å forstå at det å forstå er viktig
å forstå for å forstå fordi det å forstå er viktig å forstå for å forstå for de som forstår å forstå.
De som forstår, forstår at de forstår at de forstår mer enn de forstår at de forstår.
Det forstår de som forstår at de forstår.
Du vet at jeg vet at du ikke kan vite at jeg vet at jeg ikke kan vite at du vet at jeg vet,
og du vet at jeg vet at du ikke kan vite at du vet at jeg vet at jeg ikke kan vite.

Vet du at jeg vet at du vet at jeg vet at du ikke vet?
Vi later som om vi later som om vi later som, later vi som.
Du forstår at jeg forstår at du ikke forstår at jeg ikke forstår.
Jeg vet ikke om du vet at jeg vet om du vet at jeg vet at du vet at jeg vet
- eller ikke.

Hvis jeg hadde vært ett hundre og en
prosent sikker på at ett hundre og en
prosent er mer sikkert enn ett hundre
prosent, hadde jeg vært ett hundre og en
prosent sikker på at ett hundre og en
prosent er
mest
 
nale nale
[416] nale (2003)