Virkelighetens grep

2023-01-12
2023-01-13
 
Hun griper desperat
framfor seg
strekker ut
og forventer å klemme
noen som finnes
bare i en virtuell virkelighet

Virkelighetens grep
glipper
ettersom dagene går
Sklir sakte nedover
som sirup

i ensomhet

Når noen kommer innom
er de alle fremmede
invaderende tropper
i territoriet

Vet ikke
at hun ikke vet
hvem

de er
eller skal være

Til slutt
mister hun seg selv
i en labyrint
av uendelig uvirkelighet

som ikke lenger
henger sammen
eller kan finnes

Hun griper stadig
etter og mot noe
uhånterlig

for fjerde, femte eller sjette
gang

i umennesklighet
 
nale nale
[?] nale (2023)