Å ikke være her

2023-12-25
2023-12-25
 
På en lav bro
senker tåken seg utover
vannet under
og blir grå og utydelig

Strekker ut
en hånd
som føler nærvær

men ser ingen
ting
hører bare
ekko av tomme lyder

Mister opplevelsen av
du er
for meg
Mister tid og sted
noensinne

kan du virkelig være her
hos meg

Vanskelig å forstå
hvordan
verden snurrer
oss rundt
en finger

Å være her
med deg
skulle ha vært
mening og betydning
Evig glede

Det som finnes
igjen. Tilbake er
fjerne, falmende stjerner

lyser fortsatt
på en velving av himmel

der alle forsvinner
og dør
til senest

som oss
 
nale nale
[?] nale (2023)