Vann på mølle

2022-11-14
2022-11-14
 
Bussen ruller stødig
i kollektivfeltet
gjennom mørk vintermorgen

Den jevne summingen
gjør meg døsig
selv om jeg nettopp
har stått opp

Utenfor vinduet skimter jeg
hundre, tusenvis av biler
som står stille
mens motoren durer
De ser ut som om de kjører
bakover i revers

Biske sjåfører alene
trommer irritert
og kjemper mot vindmøller

Vi sitter sammen
og når fram
tiden før
mens de venter
i for
tiden
 
nale nale
[?] nale (2022)