Solskinn i sinn

2022-09-02
2022-09-02
 
Jeg vokste opp på Plata
etter å ha rømt fra det de kalte Hjemmet
og vandret rundt i gata
Jeg ville bare glemme
at jeg var dømt som den slemme
av de som trodde de visste
hva jeg behøvde
men det de ga var det siste jeg ville
Og det de ikke ga var like ille
Så jeg bedøvde mitt bedrøvde hjerte
med en pille og satt stille i en krok
og fløt som et sus over himmel
til jeg ikke følte
smerte for det jeg savna
det som satte sinnet så i kok
at jeg ikke nølte med å hate
alle og ingen
alt og ingenting
for hvor jeg hadde havna
nederst i en bakgate
der de som liksom skulle ha vært der
ikke skulle finne meg
før jeg var kald
i sinnet
og hadde gått min vei
Først da ville jeg vinne

Så en vakker dag
fikk jeg en vag følelse
om at solen ville skinne
om at varmen kunne finne
veien inn og smelte harmen
om jeg sluttet å drukne
i dypet av mørket
om jeg delte
med noen som brydde seg
virkelig om hva det betydde
å fange denne slangen
som vred og snodde og skodde seg
på at jeg trodde på elendighet
for meg i evighet

Noen som ville ta imot
det jeg ga og kunne gi
tid til det jeg hadde å si
og forstod hva det betydde
hvor jeg stod
og kunne rydde opp i rotet
det utrygge stygge kaos
som mistet motet
med en brukket rygg
som fantes i mitt hode

I mange år nå har vi klatret
opp et fjell og rullet ned en skrent
Vi har trent og trent og trent
Sakte sakte har natten forsvunnet
lenger unna dypet der jeg bakset
Nå står jeg trygt på en grunne
i en vakker liten kulp på en strand
og kjenner bølger av rent vann skvulpe
og vaske sand fra mine svette føtter
som ikke lenger trenger å løpe vekk
fra mine røtter

Endelig har jeg vunnet
en virkelig evne til å se glede
en ny morgen
i stedet for å la meg lede inn i sorgen
 
nale nale
[?] nale (2022)