Reparatører reparerer

2022-05-07
2022-05-07
 
Ingen ting er så ødelagt
at de noensinne kan fikses

etter hvert som tiden går

og reparerende reparatører endelig
får fingrene i noen ting å gjøre

med ingen ting i en jungel som
alle aldri ikke kan finnes igjen
 
nale nale
[?] nale (2022)