2022-09-30
2022-09-30
 
Når solen står opp
og lar en ny dag begynne
står jeg tidlig opp
Har en sang jeg kan nynne

Når solen synker ned
og en blek måne skinner
Når drømmen tar meg med
gjennom dagenes minner

Når søvnen tar føring
og lar en ny virkelighet leve
forvrenges dagens minner
til en spennende eve

Når lyset klatrer i horisonten
finnes flust av muligheter
Drømmer blir virkelige
etterhvert som de leves, er

I dag opplevde jeg
noe helt nytt
 
nale nale
[?] nale (2022)