2022-11-14
2022-11-14
 
Et gammelt fotoapparat
tar bilder som varer
Badet i caffenol
og hengt opp til tørk
Fortiden for framtiden

Generasjoner senere
virker fortiden fargeløs
grå og sort og hvit

Hun rødmer
fortsatt lett
når hun tenker
på hvor uskylden
gikk tapt
 
nale nale
[?] nale (2022)