En sang for deg

2022-09-01
2022-09-01
 
Vi synger i sammen
alt i fryd og gammen
Vi pludrer i vei
og går aldri lei

Vi sang en sang
om at det var en gang
vi møttes
og støttes

Og sangen sluttet ikke her
Vi er fortsatt nær
i sangen vi sang
sammen her og der

Vi synger sangen
om den første gangen

vi følte
og brølte

i kor
hvor

evigheten var fjern
og aldri kom nær

Vi synger forsatt sammen
en sang om den gangen
vi til evigheter vil savne
Noe som ville gavne

Vi synger i sammen
men tenker nå jammen
At vi kunne ha valgt
annet av livets salt

Når sangen endelig slutter
i fjasende trudelutter
Vil din sang forbli
det du tenker du vil si

at en sang for deg
er
 
nale nale
[?] nale (2022)