Brudgom

2022-11-25
2022-11-25
 
Etter å ha laget et helvete
kom han for å frelse deg
fra sin egen konstruksjon

I årevis har han fulgt deg
overvåket deg
overrasket deg
forfulgt og stalket deg
sett alt og
alle ting du har gjort

stengt deg inne
i et fengsel av silketråder
styrt deg
som en marionett
bundet i tråder
av den fineste silke
latt deg plages
forvirret deg
prøvd å gjøre deg til sin

Han har latt deg vite
at den eneste
mulige
som kan redde deg
er ham

Nå kommer han tilbake
som din frelser
i en sky av forventning
manipulerer deg
av kjærlig glede
og tilbyr deg
friheten i lenker
om du bare aksepterer
å si ja
til å underkaste deg
la hans ord være lov

Da kan han kalle deg sin
egen og du er hans
for evig
 
nale nale
[?] nale (2022)