Sovenatt

2021-09-04
2021-09-04
 
Søvnløse netter skjærer
som
skar i fjellene
selv om jeg ligger

på grønne enger
og ser gresset gror
mens mine

drøvtyggende venner
omformer
klorofyll

til klingende mynt
i melk

og kjøttet fra de
som faller
fra

Og kloroform vil være
det eneste
som gir

fjellene en form
for en seng

lik en blomstereng,
forsvunnet

i en tåke
av skyer

som dunker
lavt
rundt
fjelltoppene
Og daler

mot
uten mot
i drømme
 
nale nale
[?] nale (2021)