Klokketro

2021-07-03
2021-07-03
 
Klokken er stilt
fram
Det er ingen ting
å gjøre med

Tiden er
borte for godt

Kaver med
å være

Har vært

Og her
er
vi

Holder rundt
hverandre

Tror på en
framtid
Klokken er stilt
inn


fram
tid
 
nale nale
[?] nale (2021)