Kledd i rødt

2021-09-17
2021-09-17
 
I sin røde kjole
så hun ut
mot det endeløse blå
havet

Men, så snublet
hun i et steg

og rullet
helt ned
til stranden

der sjømenn
i århundrer

allerede
hadde
forlist
 
nale nale
[?] nale (2021)