Ingenting

2021-07-04
2021-07-04
 
Når det er
ingen ting
å tro på

håper vi
på det beste

Vandrer rundt
i øska

Mimer noe
vi ville

tro
er bedre
enn det beste

Vi vet
noen ting

er
ikke
ingenting
 
nale nale
[?] nale (2021)