reptil

 
på en
flat steinhelle

ligger
en liten
en skjør
øgle

du varmer
deg
opp
i sol

klar for
å handle
i en verden

veller deg
en solstråle
gir deg
tro
mot

jeg har ventet
på deg
i en evighet
 
nale nale
[?] nale (2018)