rangle

 
rangle
skrangle
krangle

løpe

krabbe

umulig
grå
ungdom

faket
taket
blid


glid

flid

tenke
tanke
lenke
lanke

krabbe
stabbe

frø
tilbake
varmen
smelter snø
barmen

pø om pø
skal vi dø
vil bare
vare

være
trygg
vår
sfære

smil
hvil
vil
hangle
 
nale nale
[?] nale (2018)