Myggelig

 
Jeg er en liten mygg
som surrer rundt
i hjørnet
av soverommet

Jeg vil bare
stikke deg
og stikke
av

Men, jeg føler at du klapper
for meg

Jeg har flere barn på gang
enn forsvarlig er
Alle krever sitt:
En slurp av blod
for å tie stille;
Gi meg en hodepinepille

Jeg kunne tenke meg litt
å surre rundt
og kose meg
med egen luft
under vingene

uten de nedlatende
og dødelige blikkene
og klapsene
alle forsøker å gi
meg
helt ufortjent

i en slags misforstått kjærlighet
fra mennesker
som ikke forstår

Lille skjøre meg
i en større enn
en stor verden

Jeg har hatt
fettere og kusiner,
brødre og søstre,
mødre og fedre,
som alle har opplevd
nederlag og tapt liv
i kampen

Jeg er bare en liten mygg
som virrer
sanseløst rundt
i saus og applaus
for alt jeg tror

er mulig

Et bitte lite
knyst
uten myggnetting
i en umyggelig
voldsomt
større verden

som klapper
sammen

snart
 
nale nale
[?] nale (2018)