ingensted eller allested

 
ingen
sted
eller
alle
steder

skuer inn
i en framtid
i en fortid

stirrer
i veggen

en fot
under
framfor
den andre
en bak

stirrer inn
i et speil

vandrer
et annet
sted

med
tankene
 
nale nale
[?] nale (2018)