fotfeste

 
Alle de
som tror
de har
fotfeste

Alle de som
ligger våkne
Alle de som
drømmer
om å sove

Alle de som drømmer om natten

Alle de
som blir forledet i
egne tanker

Alle de som
vandrer inn det ukjente
en døs
en slags drøm
på leting
etter et sted
å feste en fot

En verden
uten
hold
noe å holde i

svirrer
rundt seg selv
virrer
uten feste

Alle de som tror
de sover
hele natten
Alle de som drømmer
uten grunn
noe fast
å holde i
hele netter

Alle de som vet
noe
om livet
de ikke vet
de har fått vite

Alle de som lever
Alle de som tror
Alt som gror
Alle de som sover

Alle de som
sparker fra

Alle de som
har en historie
Alle de som
verker
vil fortelle
om vandrende føtter

Alle de som
våkner midt på natten
Noen ganger
i en dypsvett pøl
i skjelvende
frykt
uten fotfeste

Alle de
som
sover
enda
lenger

i lys
i dager

Alle de som
fester
en fot
i nettet
 
nale nale
[?] nale (2018)