tanketenke

 
jeg tenker på de som tenker tanker.
de som tenker mye
de som tenker for mye
de som tenker hele tiden

og de av dem som tenker ut ting
de som tenker for alle
de som finner ut av ting
jeg blir perpleks og tenker
tanker

som de som tenker
også tenker
og forstår

bedre enn mange
andre
som tenker
tanker
 
nalenale
[?] nale (2017)