rot

 
jeg roter meg
bort

jeg roter meg alltid
bort

alltid roter jeg
meg bort

mer når jeg er
borte

roter jeg meg
inn

jeg roter meg alltid
inn

alltid roter jeg
meg inn

mer når jeg er
inne

i noe
som jeg roter
med

nå er jeg
sikkert borte

eller inne
på noe

som jeg roter
med

sjelden roter jeg
mer enn når jeg er
inne
på noe
borte
 
nale nale
[?] nale (2017)