Putevar

 
vannet sildrer
natten skildrer

en flom
av tanker
som renner
over

regnet sildrer
natten hildrer

monstre
som flommer
over
og tenner
en frykt

du ikke klarer
å slippe

når du finner
at du har minner
du gjemmer
og klemmer

under puta
hvor verden ikke er

like mørk
som natten

du er var


å slippe
unna

tanker sildrer
mørket flimrer
natten hindrer

dagen i å bli

mørket
som forsvinner
i et gisp
 
nale nale
[?] nale (2017)