Eva var i Paradis

 
 
Eva var i paradis
til hun oppdaget
hun ikke hadde
noe å ha på

Eva var i paradis
til hun oppdaget
jeg ikke hadde
noe å fare med

Eva var i paradis
i dager, uker, måneder og år
før hun forstod

Eva er verdifull
uten noe

Eva savnet
noe å ha på

Eva var i paradis
før hun oppdaget
hun ikke hadde
noe å ta på

noen å ta på

ensom
liksom
en som
var der

alene
uten noe
i paradis
 
nale nale
[?] nale (2017)