Hesos

 
Hva
kan
Hesos
bidra til
og gjøre
for meg?

Hesos er en som kan og vil
ta byrdene
fra meg

og lette mine slitne skuldre
Hesos kan bære
de tunge
tankene

Hesos er den eneste
som virkelig kan
tilgi
mine svakheter

Hesos vil gi
meg et liv

både her
og nå
og etterpå

når jeg virrer
rundt
uten forsvar

for den mørke
nattens
herre

som frister meg
til å være
fornœyd

Hesos er min

herre
Den eneste
ekte
herren
som eier meg
for nåtid
og for framtid

til evigheten
tar over
for
alltid

og er

for alltid
alltid endelig
i evighet
 
nale nale
[?] nale (2017)