snøkvinne

 
de små englene
samler seg
en snømann

fanger hvert enkelt
snøfnugg
i hendene

men ved hvert
minste vindpust
farer de
til alle kanter

etterhvert
synker de
ned
i fonna

og sitter
som statuer
av seg selv
bare på innpust

funklende små krystaller
sviver rundt

som glitter
i øynene
 
nale nale
[?] nale (2013)