Vi vil

2020-10-17
2020-10-17
 
Verden vil bestå

selv om vi går frivilig til helvetet
legger hodet på slaktebenken
som vi planlegger
for oss selv
uten å vite bedre
selv om vi vet
så alt for godt

fugler vil kvitre
bier vil summe
blomster vil blomstre

tapet av du og jeg
vil bare såre
vår egen
stolthet

vi som vil
leve
evig
for all tid
både nå
og i etterlivet

reiser vi
bort
bortreist

vi reiser
vår totem
en gravstøtte
som vil forvitre

når fugler kvitrer
bier summer
blomster blomstrer

du og jeg
er bare fjerne minner
ingen minnes
lenger
 
nale nale
[?] nale (2020)