Om natten

 
mange stemmer sklir
formålløst ned trapper
mote fange i det mørkeste
av natten

famlende
mot et lys
i en annen dag
som svinner
sakte mot natt

skyer omkranser
mektige høye fjell
innskrevet i dager
på vei mot netter
som kaskje kommer

om natten
roper de mange
om kapp
med fortiden

om natten
vil jeg bare være
med deg

lyder gjaller
i fjellet mellom daler
med utallige gjenklanger

natten var
vår
da vi møttes
i virkelig tid

om natten
tok vi vårt fjell
og besteg
den mørkeste
natten
mot den dagen
 
nale nale
[?] nale (2020)