Trappe opp

 
jeg sitter i trappa
og ser på jentene
som passerer forbi
i en parade av glede
men jeg ser ikke
noe spennende
gjennom frostrøyk
og frosne hjerter

ullne
bak varme luer
og ulltøy
jeg ser en gang
til
og håper på
vår
 
nale nale
[?] nale (2019)