På overflaten

 
På overflaten
er alt nesten glatt

bortsett fra noen få
strå
som stikker opp og lever
av fotosyntese i grønne frø
som spirer

To meter
under
krafser og skriker og skraper
blinde om kapp i mørket
En lommelykt bekrefter bare

Luften tar slutt
og klaustrofobien
er ekte
og gispende

I kamp med
meitemark og jorddryss

vil jeg
fortsatt

glatte ut
overflaten
som du ser

i det fjerne
 
nale nale
[?] nale (2019)