neglesprett

 
svippelig svapp
det var kjappt

tror du du står på hendene
når føttene fortsatt rører
plattfot på grunnplanet?
 
nale nale
[?] nale (2019)