Et helt annet sted

 
Jeg er glad
du er et annet
sted

når du
forbanner meg
og lyser verden i bann
på grunn av meg

Jeg forbarmer og
forbanner deg
så det lyser
i pavens skrifteboks

Jeg er så glad
etterpå
fordi jeg er

et helt annet sted
 
nale nale
[?] nale (2019)