tretten

 
teller sakte
til ti
og teller ned
igjen
mot et
null

før jeg slipper
løs
alle vinder

på en skala
fra en til
ti

skårer du
rent

utenfor hva
alle
kan

og ingen som helst kan
måle
 
nale nale
[?] nale (2018)