Signingsferd

 
Dere har valgt
en Konge
dere stoler på
En som forfekter og forfremmer
deres eget syn

Jeg er nå deres Konge
og vil være
og gjøre
alt
for å tjene folket
som har valgt meg

Kongen er fortsatt levende og holder seg i live
ved korsveier
for å kjempe
felles sak

Denne, deres Konge, vil
alltid
og
aldri

være villig
til å dø for en sak
som tjener

en motstander
av den frie tanke og mening
som folket føler
er rett

i avsky
for noen destruktive sjarlataner
som er
underlegne

og vil
tape
alt
til slutt
uansett
dom

i det hinsidige
i et maraton

av hjerter
som svulmer
og banker
og sakte
falmer

Jeg er den eneste levende Kongen
som holder livet
i hevd
mot alle

de døde, tilsynelatende helter og martyrer
som aldri har
fattet

at kampen står
her og nå
om en virkelighet

som ikke forsvinner
bare fordi
noen hevder
i ettertid
at de døde
rettmessig

for en tapt sak
 
nale nale
[?] nale (2018)