Oppunder denne kvisten

 
Jeg ser ikke skogen for bare økseskaft
Like oppunder denne kvisten
hører jeg at det vokser
et enormt stort grantre
du ikke kan se for deg
i dype furuskoger
der du skuer mot
et forgjengelig
tjærebredd
og levende
minne om
henne
om
du
vil

øre
 
nale nale
[?] nale (2018)