Hva er mor?

 
  Mor er alltid
den
jeg roper på
når jeg er
tørst

og ikke
får
sove. Om natten
når jeg ligger våken
og tenker
tanker,
tenker jeg på livet

som jeg hadde
da jeg var
fire og mor var
den eneste

trøst. Nå
er mor bare mor
og jeg er
stor.

 
nale nale
[218] nale (1992)