Terje Stemland
(1943-)
Byråkrat
Nu råtner høyet
1975

Klipper ut alle ordene
fra skrivene Sorterer
enstavelsesordene fra
tostavelsesordene,
trestavelsesordene,
firestavelsesordene,
femstavelsesordene.
seksstavelsesordene
syvstavelsesordene,
Åttestavelsesordene og
dette evindelige
nistavelsesordet
sysselsetningssituasjonen

Skyller ukentlig ned
pleonasmer i kritthvit
klossettskål Nakken
smerter tørt og dempet

   
index