Laozi
(600-500 BCE)ting oppstår
og hun lar dem komme
ting forsvinner
og hun lar dem gå
hun har
men eier ikke
handler
men forventer ikke
   
index