Jan Erik Vold
(1939-)
Veien fra usagt
Sirkel, Sirkel
1979

Gi
tål, gi
tid
- ikke la ordene

vikle seg
inn i ordene, de andre
ordene, uråd
å vikle

seg ut av
igjen - gi heller tiden den tiden som trengs
til få det sagt - kort

eller
lenge. En dag har det usagte
sagt
seg selv.

   
index