Frank Kuppner
(1951-)
[85]
Everything is Strange
1994

[Siste evige øyeblikk,
Rune Christiansen,
1998]

Gud skaper syndere, og så straffer han dem for syndene deres.
Jeg har en mistanke om at djevelen gjerne skulle ha tenkt ut det der først.

   
index